בעלי תפקידים

בעלי מניות:

פרופ' ישראל אומן

מר דוד ברודט

פרופ' דוד ג'נסוב

פרופ' ראובן גרונאו (יו"ר)

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי

ד"ר אסף זוסמן (מנהל)

פרופ' נתן זוסמן

פרופ' אשר כהן

פרופ' יעקב מצר (סיו"ר)

פרופ' סטנלי פישר

פרופ' אסטבן קלור

 

חברי מועצת המנהלים:

פרופ' מנחם בלונדהיים

ד"ר עדי ברנדר

ד"ר דניאל גוטליב

פרופ' ראובן גרונאו (יו"ר)

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי

פרופ' יעקב מצר (סיו"ר)

פרופ' אורית קדר

 

מנהל המכון:

ד"ר אסף זוסמן asaf.zussman@mail.huji.ac.il

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית:

גב' רונית אשכנזי           ronit.ashkenazi@mail.huji.ac.il